Header Ads

Dịu Dàng Gió Lạ

 

Sáng trở dậy lòng thơm Hương Bát Nhã
Như sương mai tinh khiết nắng mở ngày
Có đám Mây đầu Hạ ghé qua đây
Nắng lung linh, nắng vàng tươi dậu Cúc

Thoảng gió lạ dịu dàng mùa tĩnh thức
Hoa Vô Ưu bát ngát nở trong hồn
Nắng pha hồng trên những lá Trúc non
Mầu lá mạ êm đềm ... Thơ Tịnh Lạc

Mộng vô thường ai say men ảo giác
Xin hướng lòng an trụ bến Chân Tâm
Tâm thiết thành, Con kính niệm Quán Âm
Sáng trở dậy lòng thơm Hương Bát Nhã

Con Chim nhỏ ẩn mình trong khóm lá
Bầu trời xanh Mây đi rất nhẹ nhàng
Kính Tạ Bổn Sư cho đời mãi Bình An
Trong Vũ Trụ Đạo Huyền Vi Mầu Nhiệm ...

Tuệ Nga
(Đặc San Lâm Viên)
No comments

Powered by Blogger.