Header Ads

Tại Sao Phải Lo Lắng?Why Worry?

There are two things to worry about.
Either you are well, or you are sick.
If you are well, then there is nothing to worry about.
But if you are sick, there are two things to worry about.
Either you will get well, or you will die.
If you get well, then there is nothing to worry about.
But if you die, there are only two things to worry about.
Either you go to heaven or to hell.
If you go to heaven, there is nothing to worry about.
If you go to hell, you will be so darn busy shaking hands with old friends, you won’t have time to worry.

RIGHT!!!!

Unknown Author

Tại Sao Phải Lo Lắng?

Hai điều khiến bạn âu lo,
Một là khoẻ mạnh, hai là ốm đau.
Khoẻ mạnh thi chẳng lo âu,
Bệnh hoạn thì phải lo âu haI đường.
Một là khoẻ lại như thường,
Hai là thẳng cẳng trên giường đi luôn.
Chết vẫn phải lo như thường,
Thiên Đàng, Địa Ngục biết đường nào đi.
Thiên Đàng thì chẳng lo gì,
Địa Ngục thì sẽ bận vì bạn quen.
Mừng vui, hội ngộ, hàn huyên,
Biết bao là chuyện, nỗi niềm, kể ra
Chuyện từ những buổi cách xa
Thì giờ đâu nữa để mà lo âu !!!!

Bùi Phạm Thành
(Đặc San Lâm Viên)Powered by Blogger.