Header Ads

Ký Ức Tháng Tư Đen


Bóng tối cùm gông bước cúi đầu
Nhớ ngày tang chế tủi ngàn sau
Muôn dân thảm nạn vòng xiềng xích
Cả nước lầm than nỗi đớn đau
Phách lạc hồn xiêu van khấn nguyện
Tang thương dâu bể vái kinh cầu
Một trời ký ức bao tăm tối
Ôi tháng tư đen mối hận sâu!

Ôi tháng tư đen mối hận sâu!
Tràn lan hồng thủy bởi vì đâu
Giữa lòng biển cả gào cơn sóng
Trong bóng đêm đen thét thảm sầu
Thống hận ngút ngàn đau thế kỷ
Oan khiên khắp chốn khổ dài lâu
Động lòng cố quốc còn ai nữa?
Ta hãy nguyện xin phép nhiệm mầu!

Ta hãy nguyện xin phép nhiệm mầu!
Nắm tay vùng dậy thiết tha mau
Chuông ngân thức tỉnh vang kinh sử
Trống giục bừng lên vọng khát khao
Biên giới mở toang từ bạch nhật
Cửa thành bỏ ngỏ suốt canh thâu
Kẻ thù truyền kiếp tràn xâm lấn
Sông núi hồn thiêng lấp biển dâu!

Ngọc Bội
(Tưởng niệm 45 năm mất nước!)


Powered by Blogger.