Header Ads

Địa Cầu Hy VọngVũ trụ bao la
Đất, Trời Cao Rộng,
Chúng ta đang sống trên Địa Cầu Hy Vọng ...
Xin Vững Niềm Tin
Chúng Ta Nguyện Cầu ...

Nguyện Cầu : Cầu Xin Bí Tích Nhiệm Mầu !
Cầu Xin Thượng Đế, Các Đấng Thiêng Liêng cao cả
Từ Bi Ban Phước Lành cho Nhân Loại BÌNH AN ...

DIỆT TUYỆT NỌC DỊCH CORONA !
DIỆT TẬN GỐC ĐẠI HỌA CORONA !

Tai Họa ! Bi Thương Đại Dịch gây ra ...
Biết bao nhiêu gia đình Xót Xa Vĩnh Biệt !
Bao nhiêu trẻ thơ Mất Mẹ ! Mất Cha !
Bao nhiêu người Già Không nơi nương tựa !
Bao nhiêu cặp Vợ Chồng còn Rất Trẻ ...
Đã xót xa ! Vĩnh Biệt ! Phân Ly !

ĐẠI NẠN ! DỊCH CORONA HIỂM NGUY !
ĐỜI BẤT HẠNH ! NGƯỜI MẤT ĐI THÂN MẠNG !!!

Triệu, Triệu Người BÀNG HOÀNG ! Cảnh Nguy Nan ...
Ôi! Xót Đau! ngập tràn ... Biển trần gian !
Tiếng Than Trời ! Kêu Trời Vang Vọng ...
Bi Thương ! Thảm Cảnh ! Muôn Vàn ...

Trần ai ! Khổ ải ! Đoạn Trường !
Chúng Con Thành Khẩn :Nguyện Cầu ...

NGUYỆN CẦU ...
CHỜ ĐỢI,

Ánh Chiêu Dương Rọi Sáng ! Đời An Hòa ...
Ngày NẮNG MỚI ! Hân hoan khắp muôn nhà,
TRƯỜNG, LỚP, MỞ ... Trẻ Cười Vui Học Hành ,
 Họp Bạn ...

PHỐ, CHỢ, Rộn Ràng ... Người Mua, Người Bán ...
CÔNG SỞ, Tiếng Cười Thân Ái Trao Nhau !

Chúng Con Khẩn Thành ! Cầu Nguyện !
Thế Giới An Bình ... Đời sống Lại Như Xưa ...

LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG ...
KẺ GIAN ÁC ! SẼ BỊ LUẬT TRỜI !

Chúng Con Chờ Đợi ...
ĐỢI TIN VUI ...
NẮNG MỚI CHAN HÒA ...TRÊN ĐỊA CẦU HY VỌNG ...
NẮNG MỚI CHAN HÒA TRÊN ĐỊA CẦU HY VỌNG ...

Tuệ Nga

Oregon, Miền Tây Bắc,
Tháng Tư, 2020
Powered by Blogger.