Header Ads

Ngày Tàn Tàu Cộng


Cộng-Tàu sắp sập tiệm rồi!
Xã Hội chủ nghĩa đến hồi tiêu vong
Suy sụp từ ngoài vào trong
Không bao lâu nữa là xong Cộng Tàu!

Tài nguyên cạn kiệt từ lâu,
Thị trường chứng khoán ngóc đầu chẳng lên!
Doanh nghiệp tháo chạy như điên
Làn sóng thất nghiệp vượt trên ngưỡng rồi!

Nợ nần cao đến ngập trời!
Tận cùng bóc lột lớp người công nông
Gây mầm oán hận chất chồng
Lại còn kẹt vụ Hồng Kông xuống đường

Tài ăn cắp là sở trường,
Bản quyền trí tuệ tìm phương trộm về
Gian thương, Chệt vốn lành nghề
Tràn hàng lậu, bán rẻ rề tứ phương.

Tham lam chiếm đoạt thị trường,
Lưu manh Chệt phóng con đường lụa tơ
Chủ trương bành trướng vô bờ
Biển Đông khoanh cái lưỡi bò ngang nhiên.

Ỷ mình lớn, Chệt lạm quyền,
Bắt nạt các Nước thuộc miền Á Châu
Hung hăng chửa được bao lâu
Thời tai họa đổ xuống đầu anh Ba!

Chính vì ăn cắp Corona,
Tập nay chới với: “Chết cha ngộ dồi !!!”
Ba-Tàu sập tiệm tới nơi
Xã Hội Chủ Nghĩa đến hồi tiêu ma!

Chuyện đại dịch Corona,
Có gì bí ẩn (?) anh Ba dấu hoài?
“Tích ác phùng ác”! ... chẳng sai (*)
Thiên cơ báo trước, tới ngày cáo chung!

Dân lành chết rụng như sung!
Hiện tình Vũ Hán vô cùng sầu bi!
Thế giới xúm vào cứu nguy,
Còn Chệt bưng bít... lo đi thiêu người!

Lòng dân oán hận thấu Trời!
Ngày tàn Tàu Cộng tới rồi, không xa!
- Chán thay...  lũ Vẹm nước ta!
Vẫn hèn, vẫn sợ bóng ma Cộng Tàu!

 Trần Quốc Bảo
(Đặc San Lâm Viên)


(*)  Tích thiện phùng thiện, Tích ác phùng ác
Làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác. (Phuơng ngôn của Trung Hoa)


Powered by Blogger.