Header Ads

Đi Ngang Tượng Đồng


này em có thấy tượng đồng
đứng yên góc phố bên dòng người qua
trời chiều tắt lửa ta bà
bỗng nghe tiếng hát la cà trong tim
mở trang sử rách kiếm tìm
một hình tướng cũ im lìm nhọc thân
về xem bụi phủ phong trần
anh hùng liệt nữ mấy lần đá rêu
con chim cổ đỏ tiếng kêu
nghe như buồn tiếc mấy điều phù du
trải lòng trên đám mây mù
khúc sông lặng lẽ bạn thù đớn đau
chìm theo giọng nói sắc màu
mấy mùa trăng rụng hư hao cõi lòng
chân mang giày rách mục đồng
tìm lên thiền động mấy vòng lê thê
leo trèo lặn lội đường mê
phù sinh mấy nẻo đi về tay không.

thy an
(Đặc San Lâm Viên)
Powered by Blogger.