Header Ads

Giờ Hãy Tặng Ta Những Đóa Hoa


Bring me all your flowers now

I would rather have a single rose
From the garden of a friend,
Than have the choicest flowers,
When my stay on earth must end.

I would rather have the kindest words
Which may now be said to me,
Than flattered when my heart is still-
And this life has ceased to be.

I would rather have a loving smile
From the friends I know are true
Than tears shed ‘round my casket,
When this world I’ve bade adieu!

Bring me all your flowers,
Whether pink, or white, or red.
I’d rather one blossom now
Than a truckload when I’m dead!

R. D. Richards

Giờ hãy tặng ta những đóa hoa

Thà chỉ tặng ta một nụ hồng
Hái ra từ vườn bạn vun trồng
Hơn là phô sắc muôn ngàn đóa
Khi thế gian này thiếu bóng ta.

Thà ta nghe được những lời thương
Thủ thỉ giờ đây quý lạ thường
Còn hơn ve vuốt ngàn câu sáo
Khi trái tim này nhịp đã ngưng.

Thà nở cho ta nụ cười yêu
Từ lòng chân thật của bạn thân
Còn hơn tuôn đẫm quan tài lệ
Khi ta giã biệt cõi dương trần.

Giờ hãy tặng ta những đóa hoa
Dù hồng hay trắng, đỏ đẹp tươi
Một bông nở thắm ngay hiện tại
Hơn vạn cành trao lúc qua đời.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)Powered by Blogger.