Header Ads

Lực Lượng Không Gian - Quân Chủng Thứ 6 Của Quân Lực Hoa Kỳ


Lâm Viên    
  • Một ngân sách quốc phòng đã được lưỡng đảng Quốc Hội chấp thuận sẽ cho phép quân đội Hoa Kỳ thành lập Lực Lượng Không Gian (Space Force).
  • Lực Lượng Không Gian này sẽ, giống như Lục Quân hoặc Không Quân, là một quân chủng riêng biệt dưới quyền điều động của Bộ Quốc Phòng (Pentagon).
  • Quân chủng này sẽ tiếp nhận các hoạt động không gian từ các đơn vị hiện có, gộp lại thành  một Quân Chủng độc lập được giám sát bởi một vị Tư Lệnh Điều Hành Không Gian (Chief of Space Operations.)

Lực Lượng Không Gian đã trở thành sự thật, sau khi lưỡng đảng Quốc Hội chấp thuận ngân sách quốc gia cho năm 2020. Lực Lượng Không gian sẽ trở thành một quân chủng mới, lần đầu tiên trong hơn 60 năm, với nhiệm vụ bảo đảm cho Hoa Kỳ có quyền tự do hoạt động ở ngoài không gian, hoặc giành lại quyền này trong tay những quốc gia khác.

Theo bản dự thảo của Thỏa Thuận Ủy Quyền Quốc Phòng năm 2020 (National Defense Authorization Agreement), còn được gọi là ngân sách quốc phòng năm 2020 của Hoa Kỳ, Bộ Quốc Phòng sẽ tổ chức lại Bộ Chỉ Huy Không Gian của Không Quân Hoa Kỳ, và tách nó ra khỏi quân chủng Không Quân, để trở thành một quân chủng riêng biệt.

Quân chủng mới này sẽ được đặt dưới quyền chỉ huy của một vị Tư Lệnh Điều Hành Vũ Trụ (Chief of Space Operations), tương tự như tổ chức của Hải Quân Hoa Kỳ, và bao gồm các lực lượng không gian cùng các tài sản và căn cứ quân sự phụ thuộc khác. Hầu hết các tài sản quân sự này trước kia thuộc ngành không gian của Không Quân, từ các căn cứ phóng vệ tinh như Căn Cứ Không Quân Vandenberg ở California đến các căn cứ điều khiển trên mặt đất như căn cứ không quân Schriever ở Colorado. Nó cũng sẽ bao gồm mạng lưới vệ tinh GPS của Mỹ, tàu vũ trụ X-37B và các tài sản vũ trụ quân sự khác. Lực Lượng Không Gian cũng có thể sẽ lấy đi một số lượng tài sản và nhân sự nhỏ hơn từ Lục Quân và Hải Quân Hoa Kỳ.


Chiếc X-37B của Không Quân Hoa Kỳ tại bãi đáp của Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA vào ngày 7 tháng 5 năm 2017. X-37B rất có thể sẽ được chuyển giao cho Lực Lượng Không Gian mới được thành lập
(hình của Không Quân Hoa Kỳ)

Bản Thỏa Thuận Ngân Sách nói rằng Lực Lượng Không Gian sẽ được tổ chức, huấn luyện và trang bị để cung cấp quyền tự do hoạt động cho Hoa Kỳ trong và ngoài không gian; cũng như thực hiện các hoạt động không gian nhanh chóng và bền vững hơn. Tư Lệnh Điều Hành Không gian sẽ báo cáo với Bộ Trưởng Không Quân, tương tự như hệ thống quân giai mà vị Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến báo cáo với Bộ Trưởng Hải Quân.

Nước Mỹ chưa từng nhìn thấy một quân chủng mới kể từ năm 1947, khi Không Quân Hoa Kỳ tách khỏi Lục Quân Hoa Kỳ. Vào tháng 9, Bản Tin Quốc Phòng (Defense News) cho biết rằng Không Quân, nơi sẽ cung cấp phần lớn nhân lực, đã hình dung ra một lực lượng dưới 200 nhân viên gồm "151 của Không Quân, 24 của Lục Quân,  14 của Hải Quân, và 9 nhân viên bổ xung từ Bộ Quốc Phòng và cơ quan tình báo Hoa Kỳ." Tuy nhiên, kết quả là hơn 15,000 nhân viên của Không Quân có thể sẽ được chuyển qua Lực Lượng Không Gian.

Hiện nay vẫn còn rất nhiều chi tiết cần được thực hiện cho đơn vị quân đội mới nhất này của Mỹ. Như trụ sở của Lực Lượng Không Gian sẽ được đặt ở đâu? Lực Lượng Không Gian sẽ tiếp nhận tất cả hay chỉ một phần các tài sản không gian của mọi đơn vị khác? Lực Lượng Không Gian sẽ có học viện (academy) riêng hay chỉ là một phần của Học Viện Không Quân Hoa Kỳ (U.S. Air Force Academy)? Sẽ có một đội trình diễn không gian, như Thunderbirds của Không Quân và Blue Angels của Hải Quân hay không? (Hãy hy vọng như vậy).

Cái tên Space Force (Lực Lượng Không Gian) ngay lập tức gợi lên hình ảnh của các tàu chiến không gian, với binh sĩ mặc quần áo như người ngoài không gian, trang bị súng ống tối tân, với lối tấn công vũ bão như "Thủy Quân Lục Chiến ngoài không gian" xông vào trạm vũ trụ của kẻ thù, bắn súng laser như trong phim ảnh về chiến tranh liên hành tinh. Hiện tại, trên thực tế, hoạt động của Lực Lượng Không Gian vẫn còn "trần tục" hơn nhiều, với mục đích chính là giám sát phi đội vệ tinh không gian của Mỹ khỏi các mối đe dọa có thể xảy ra từ bất cứ nguyên nhân nào.

Câu hỏi được đặt ra là Lực Lượng Không Gian có thể sẽ tiến tới việc có binh sĩ lái tàu vũ trụ vũ trang chiến đấu hay không? Trong quá khứ, năm 1794, năm thành lập Hải Quân Hoa Kỳ, thì cả quân chủng Hải Quân chỉ được trang bị sáu tàu khu trục. Ngày nay, Hải Quân có số lượng gần 300 tàu chiến và hoạt động trên toàn thế giới. Ai biết được 200 năm sau sẽ mang lại những thay đổi gì cho Lực Lượng Không Gian?

Nhưng sự phấn khởi về một quân chủng mới sẽ không phải là tin tức to lớn và lâu dài.

Nhân loại đã đưa chiến tranh vào khắp mọi nơi mà họ đặt chân đến. Đầu tiên là trên mặt đất, rồi đến trên biển, sau đó là trên không và bây giờ là không gian, vũ trụ. Nghe thì có vẻ hay, nhưng việc quân sự hóa vũ trụ là một mất mát lớn lao cho nhân loại.

Lâm Viên

Lược dịch qua bài viết của tác giả Kyle Mizokami
The Space Force Will Become the Sixth Branch of the U.S. Military
https://www.popularmechanics.com/military/a30184766/space-force-official/
Powered by Blogger.