Header Ads

Đảo Hồ Innisfree


The Lake Isle Of Innisfree

I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there of clay and wattles made:
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee,
     And live alone in the bee-loud glade.
And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow,
Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings;
There midnight's all a glimmer, and noon a purple  glow,
     And evening full of the linnet's wings.
And I will arise and go now, for always night and day
I hear the lake water lapping with low sounds by the shore;
While I stand on the roadway, or on the pavements gray,
     I hear it in the deep heart's core.

William Butler Yeats
(1865-1939)

Đảo Hồ Innisfree

Giờ đây ta sẽ đứng lên đi
Ra nơi đảo vắng Innisfree,
Dựng lên một cái chòi nho nhỏ
Làm bằng đất sét với phên tre.

Ta trồng đậu ngon đủ chín hàng
Nuôi một tổ ong mật óng vàng,
Ta sống một mình nơi vắng vẻ
Nghe ong hòa tấu khúc vo ve.

Đời ta sẽ hưởng chút yên lành
Từ màn sương mỏng buổi bình minh
Nhẹ nhàng nhỏ giọt êm đềm quá
Thấm tới tận hang dế hoan ca.

Nửa đêm hoang đảo sáng mơ huyền,
Tới trưa lại đỏ rực một miền,
Chiều về rộn rã chim hồng tước
Vui hót, lượn bay, cánh nâu hiền.

Ta đứng lên đi tới hồ ngay,
Vỗ bờ nghe tiếng nước đêm ngày
Dù đương giữa lộ hay hè lạ,
Hồ mãi vọng trong đáy lòng ta.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ.


Powered by Blogger.