Header Ads

Khi Người Trong Tranh Cười

Hầu hết các bức tranh nổi tiếng đều vô cùng buồn bã. Không một ai trong ảnh cười, ngoại trừ Mona Lisa có nụ cười mỉm rất nhẹ nhàng. Dùng kỹ thật AI (Artificial Intelligence), một nhiếp ảnh gia đã ghép nụ cười vào bức tranh để cho chúng ta thấy rằng nụ cười sẽ làm bức tranh đẹp hơn rất nhiều.

Tham khảo:
https://www.boredpanda.com/famous-classical-paintings-with-smile-koty2/
Powered by Blogger.