Header Ads

Hoàng-Hạc Gác Cũ Quê Nhà Ta Đâu?


Hoàng Hạc Lâu

(Phiên âm Hán-Việt)

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng-Hạc lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
Tình xuyên lịch lịch Hán-Dương thụ
Phương thảo thê thê Anh-Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu

Thôi Hiệu


Dịch nôm:
                         
Người xưa đã cưỡi hạc vàng đi             
Đất này chỉ còn lầu Hạc Vàng             
Hạc vàng một đi không trở lại           
Ngàn năm mây trắng lờ lững trên không
Trời tạnh sông in hình cây đất Hán Dương       
Cỏ thơm tràn lan bãi Anh Vũ           
Đến tối quê ta là xứ nào?                 
Khói sóng trên sông để cho người buồn


 Diễn nôm:

Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng-Hạc riêng lầu còn trơ.
Hạc vàng đi mất từ xưa,
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.
Hán-Dương sông tạnh cây bầy,
Bãi xa Anh-Vũ xanh dầy cỏ non.
Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.

Tản Đà
Hoàng-Hạc Gác Cũ Quê Nhà Ta Đâu? 

Ánh tà dương nhạt nhòa mái cũ,
Đăm đăm sầu thi phú ngừng tuôn.
Ngẩn ngơ dạo bước hiên buồn,
Thi nhân nén chặt nguồn cơn quặn lòng.

"Duyên trăm năm còn trong bào ảnh,
Người nỡ chia xa mảnh tình chung.
Vội đi về chốn vô thường,
Bỏ ta lê gót hư không gác này!"

Lầu cô quạnh còn đây trong nắng,
Tháng ngày qua ngả bóng đìu hiu.
Thoảng đưa trong cõi tịch liêu,
Vàng ươm cánh hạc kêu chiều thiết tha.

"Hạc ơi hạc ta theo cùng với,
Tìm lại nàng vẹn nỗi hoài mong."
Vô biên ấy chốn trùng phùng,
Lầu trơ từ đấy chàng không tái hồi...

Ráng chiều tối dần khơi ảm đạm,
In nền trời đôi bạn khói sương.
Hán-Dương Anh-Vũ vấn vương,
Lung linh bóng nước nhớ thương quê nhà!

Tiểu-Bình
(5/2019) 

Powered by Blogger.