Header Ads

Phai Hồng


Em nhìn chầm chập vào mùa đông
Một phút xuân in luống lạnh lùng
Gượng cười long lanh thu rời rụng
Nhạt rồi đâu nữa chút hạ hồng?

Ánh mắt nào bâng khuâng?
Cho tôi mê tơi gom từng cánh sao lác đác
Đôi mắt nào nền đêm lồng lộng?
Cho tôi ray rứt trông vời
Từng cánh sao tan tác một đời
Chơ vơ...

Sao cho quên đôi mắt ai rừng sâu nên thơ?
Gót chân mơ tôi hân hoan đắm mình khai khẩn
Để thiên thu còn lại, chẳng còn gì
Hố mắt rêu xanh rì đáy bể
Tình tan đi thành nước
Mặn độ bằng hai giọt lệ...

Mắt ơi, rừng sâu ơi xác xơ
Tầu nghìn toa tôi nhỡ mang hết gỗ để rừng khô
Rừng tàn phai cho ai người phải tội
Lê thê thân trong nắng hạ phai hồng!

Tiểu Bình
(Đặc San Lâm Viên)


Powered by Blogger.