Header Ads

Ba Bài Thất Ngôn Bát Cú Cho Tháng Tư


Cảm Tác Ngày Quốc Hận

Đã bốn mấy năm quá đủ rồi,
Chua cay đeo đẳng mãi dân tôi.
Người Nam thống khổ còn ly tán,
Đất Việt điêu linh vẫn nổi trôi.
Thế nước nay nguy như "lửa bỏng",
Lòng nhân giờ hận tựa "dầu sôi".
Vùng lên đạp đổ bầy gian Đảng,
Có thế, "họa" này mới dứt thôi.


Tay Ôm Mẽo, Tay Vuốt Tàu

Vừa tiễn Tàu ra, rước Mỹ vào,
Anh nào Cộng cũng lả lơi chào.
Muốn vồ "đô" buộc lòng đeo Mẽo,
Mong giữ "đảng" đành bụng bám Mao.
"Kinh tế thị trường" trò hổ lốn,
"Toàn cầu hội nhập" kiểu tào lao.
Đi dây õng ẹo, trò hai mặt,
Chẳng chóng thì chầy, sẽ té nhào.


Đại Tội Đồ

Trăm sự rối tinh bởi lão Hồ,
Việt Nam rồi vướng họa vong nô.
Công hàm "Lãnh Hải", trước dâng biển,
Thỏa hiệp "Thành Đô", nay nhượng tô. (*)
Hám lợi đốn hèn sinh mù quáng,
Tham quyền vô sỉ hóa điên rồ.
"Bác và Đảng", cả hai đồng phạm,
Bán nước buôn dân, đại tội đồ.

Nhất Hùng
(Đặc San Lâm Viên)


(*) Nhượng tô: cắt đất, dành đặc quyền khai thác cho ngoại bang (như Tây Nguyên, Vũng Áng).


Powered by Blogger.