Header Ads

Đẹp Nhất Rừng Cây


Loveliest of trees

Loveliest of trees the cherry now
Is hung with bloom along the bough
And stands about the woodland ride
Wearing white for Eastertide.

Now of my three score years and ten,
Twenty will not come again.
And take from seventy years a score,
It only leaves me fifty more.

And since to look at things in bloom,
Fifty Springs is little room,
About the woodlands I will go
To see the cherry hung with snow.

A. E. Housman

Đẹp nhất rừng cây

Giờ đây đẹp nhất anh đào
Trên cành hoa nở khoe màu nhẹ rung
Ngay bên lối dạo ven rừng
Đào phô sắc trắng đón mừng Phục Sinh.

Bảy mươi tuổi cuộc đời mình
Hai mươi năm đã trôi nhanh qua rồi
Cuốn đi trong số bảy mươi
Chỉ còn lưu lại quãng đời năm mươi.

Nên khi ngắm cảnh hoa tươi
Năm mươi Xuân nữa thấy thời ngắn thôi,
Rừng cây ta sẽ dạo chơi
Ngắm anh đào phủ tuyết trời lòng vui.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)Powered by Blogger.