Header Ads

Anh Hùng Rơm Rạ


Vung gươm rỉ chém vào hư không rỗng tuếch
Mặt anh hùng rơm rạ men say
Trát phấn bôi son lên những tượng đài
Tay chân múa rối mấy phen bỡn cợt

Trò đùa nhân gian chợt cười chợt khóc
Bu quanh thảo khấu mấy độ tung hô
Rượu thịt thênh thang, lý tưởng mơ hồ
Xum xuê ngôn ngữ, văn chương hoa mỹ…

Con ma biếng nhác vốn từ lâu âm ỉ
Cộng thêm con quỷ tham sân si đứng cạnh vuốt ve
Nô lệ trầm luân sau lớp kính màu mè
Chỉ còn đường đào tẩu trốn nhanh êm nhẹ.

thy an
(Đặc San Lâm Viên)

Powered by Blogger.