Header Ads

Chuyện Phi Thường


Quê tôi có chuyện phi thường
Toàn dân vùng dậy, xuống đường đấu tranh
Đả đảo Cộng sản gian manh!
Gây nên thảm họa, tan tành núi sông
Phản bội nòi giống Tiên Rồng
Giang sơn, biển đảo, hiến dâng quân thù
Ham tiền, bán cả Đặc Khu
Âm mưu giao trọn Tầu phù, biên cương


Quê tôi có chuyện phi thường
Người dân chống Cộng, tràn đường khắp nơi
Biểu dương hùng khí ngất trời!
Tấm lòng yêu Nước ngời ngời trăng sao
Năm Châu, Thế Giới trông vào
Càng đàn áp mạnh; Càng cao tinh thần!
Bạo quyền Cộng đảng bất nhân
Đánh dân đổ máu, muôn phần bi thương!


Quê tôi có chuyện phi thường
Các em nhỏ, cũng xuống đường đấu tranh
Mặc dù trong tuổi học sinh
Hồn thơ ngây vẫn nặng Tình Núi Sông
Trẻ già, son sắt một lòng
Giặc vào nhà, quyết xung phong đuổi thù!
Diệt trừ Việt-cộng, Tầu-phù
Để cho Đất Tổ, thiên thu phú cường!


Quê tôi có chuyện phi thường
Toàn dân nay đã kiên cường vùng lên
Ghét Cộng, như lũ chó điên
Không còn sợ Đảng; liên miên biểu tình
Lòng “Yêu Nước”, đã hiện hình
Trong Nước ngoài Nước, liên minh toàn cầu!
Khó khăn mấy, cũng đương đầu
Không thì nô lệ thằng Tầu, mục xương!!!


Quê tôi có chuyện phi thường
Cụ già chống gậy xuống đường hiên ngang
Các con cháu cũng dàn hàng
Tay cầm biểu ngữ hô vang “Đuổi Tầu!!!”
Người Việt ở khắp năm Châu
Hết lòng yểm trợ, cùng nhau biểu tình.
Nguyện cầu Quốc Tổ anh linh
Hộ phù Nước Việt, chuyển mình “thoát Trung”!

Trần Quốc Bảo
(Đặc San Lâm Viên)

Powered by Blogger.