Header Ads

Ngựa Và Lừa


Le Cheval et l’Âne

En ce monde il se faut l’un l’autre secourir:
Si ton voisin vient à mourir,
C’est sur toi que le fardeau tombe.
Un Âne accompagnait un Cheval peu courtois,
Celui-ci ne portant que son simple harnois,
Et le pauvre baudet si chargé qu’il succombe.
Il pria le Cheval de l’aider quelque peu;
Autrement il mourrait devant qu’être à la ville.
"La prière, dit-il, n’en est pas incivile:
Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu."
Le Cheval refusa, fit une pétarade;
Tant qu’il vit sous le faix mourir son camarade,
Et reconnut qu’il avait tort.
Du baudet en cette aventure
On lui fit porter la voiture,
Et la peau par-dessus encore.

Jean de La Fontaine
Ngựa Và Lừa

Sống trên đời hãy giúp nhau,
Gặp người khó nhọc đang cầu một tay.
Ngại gì mà chẳng giúp ngay,
Biết đâu gánh nặng lại quay về mình.
Một lừa, một ngựa đồng hành,
Lừa đeo gánh nặng cồng kềnh trên lưng.
Ngựa thì chỉ có giây cương,
Lừa mang quá nặng tưởng chừng đứt hơi.
Lừa rằng: "Này bạn ngựa ơi,
Xin anh mang giúp dùm tôi một phần.
Tôi đà mỏI mệt toàn thân,
Chắc không mang nổi đến thành phố đâu."
Ngựa rằng: "Phải việc ta đâu,
Việc anh gánh vác chớ cầu xin ta."
Lừa vì mang nặng quá đà,
Đứt hơi ngã xuống thế là vong thân.
Bây giờ ngựa mới hiểu rằng,
Hàng hoá kia nó lãnh phần khiêng mang.
Còng lưng chưa kịp thở than,
Miếng da lừa đã phủ choàng lên trên.

Bùi Phạn Thành

Powered by Blogger.