Header Ads

Luật Rừng Của Cộng Sản Việt Nam


Ở nước Việt Nam tôi
Có lắm chuyện ngược đời
Đảng cộng sản làm luật
Để chống quyền làm người.

Luật khiến cho người dân
Mắt mù và miệng câm
Có luật để bán nước
Có luật để hại dân.

Luật “Đặc Khu Kinh Tế”
Đem cho tàu cộng thuê
Thời hạn chín chín năm
Để bán nước cho dễ.

Cái luật “An Ninh Mạng”
Làm ra để kết án
Những người đòi tự do
Không tù cũng vong mạng.

Xin nhắc đảng một tí
Luật “Trưng Cầu Dân Ý”
Đã có hơn hai năm
Nhưng bỏ xó, cất kỹ.

Luật đó làm cho vui
Để ra vẻ giống người
Chứ đâu phải khỉ, vượn
Hay một lũ đười ươi.

Đảng nói đảng lắng nghe
Quốc hội cũng như thế
Nhưng nghe bằng tai trâu
Dân nói gì mặc kệ.

Kiểm soát mạng xã hội
Truy cập là mang tội
Facebook và Google
Thì chỗ đâu để nói?

Ôi xã hội chủ nghĩa
Làm luật rừng như thế
Bịt cả mồm, tai, mắt
Hút máu dân như đỉa.

Hỡi người dân Việt Nam
Ba miền Bắc, Trung, Nam
Hãy lật đổ cộng sản
Nước Việt mới bình an.

Chu Bách Việt
(Đặc San Lâm Viên)


Tuyên bố ‘lắng nghe dân’ nhưng không cho trưng cầu dân ý
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-has-referendum-law-for-2-years-but-never-applied-06272018131607.html
Powered by Blogger.