Header Ads

Bao Lâu Thì Mất Nước?


Ngàn năm thuộc địa Tàu
Trăm năm thuộc địa Tây
Chín chín năm thuê đất
Dân tộc còn gì đây?

Nhớ câu hỏi ngày xưa
Tay bẩn lấy nước rửa
Giờ cho thuê đất đảo
Nhục ấy làm sao rửa?

Nhớ chăng trận Vân Đồn
Ô Mã Nhi mất hồn
Giờ cho Tàu thuê đất
Còn ngu dại nào hơn?

Tàu lấy Bắc Vân Phong
Làm con đường tấn công
Vung tiền ra mua đất
Để chiếm trọn miền Trung.

Cho Tàu thuê Phú Quốc
Là chúng sẽ chiếm được
Đường ra ngoài Biển Đông
Như thế là bán nước.

Ngày xưa Tàu xâm lăng
Bằng hàng trăm ngàn quân
Tổ tiên ta chống lại
Quân giặc chạy mất thần.

Ngày nay Tàu mưu lược
Đem tiền vào mua chuộc
Thuê đặc khu kinh tế
Bao lâu thì mất nước?

Chín chín năm quá lâu
Giặc Tàu quả mưu sâu
Bao lâu thì mất nước?
Bao lâu thì hóa Tàu?

Cho thuê đất quá lâu
Chín mươi chín năm sau
Người về thăm xứ Việt
Cứ tưởng như sang Tàu.

Trọng, Phúc, Quang và Ngân
Toàn một lũ ngu đần
Cùng với đảng cộng sản
Đem bán rẻ non sông.

Chúng ta hãy ghi nhớ
Đất Việt dân Việt ở
Lũ cộng sản bán nước
Muôn đời bị nguyền rủa.

Hỡi người Việt toàn cầu
Cùng siết chặt tay nhau
Phản đối đảng cộng sản
Đang bán nước cho Tàu.

Hỡi con Rồng cháu Tiên
Nước Việt Nam ba miền
Hãy lật đổ cộng sản
Giữ đất đai tổ tiên.

Chu Bách Việt
(Đặc San Lâm Viên)

Powered by Blogger.