Header Ads

Yên Tâm


Năm tháng Sáu vừa qua
Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Trả lời các câu hỏi
Nghe sao mà dễ quá.

Vấn đề Formosa
Xả độc làm chết cá
Bây giờ thì bớt rồi
Cứ "yên tâm" đi nhá.

Nhà máy alumin
Đem bùn đỏ nhận chìm
Chưa gây nhiều thảm họa
Hãy "yên tâm" chờ xem.

Ba nhà máy hạt nhân
Thì hãy cứ "yên tâm"
Dẫu nằm sát biên giới
Xem ra không quá gần.

Chuyện "người ngoài" thuê đất
"Yên tâm" đất không mất
Trăm năm sau lấy lại
Đất vẫn cứ là đất.

Đảng ta lo cho dân
Nên không muốn ở gần
Những nơi có "chuyện lạ"
Nên đảng rất "yên tâm".

Mọi chuyện để đảng lo
Cứ "yên tâm" ngồi chờ
Lỡ ngộ độc chết sớm
Chẳng qua là cái số.

Đã sinh ra làm người
Đừng nghĩ ngợi lôi thôi
Ai rồi cũng chết cả
Cứ "yên tâm" mà đợi.

Cái số làm dân đen
Của chính phủ ươn hèn
"Yên tâm" ngồi chờ chết
Lâu ngày rồi cũng quen.

Nếu muốn sống khỏe mạnh
"Yên tâm" trong hòa bình
Hãy lật đổ cộng sản
Để sống đời an lành.

Chu Bách Việt
(Đặc San Lâm Viên)

Bộ trưởng TNMT: 'Yên tâm' 'yên tâm' và 'yên tâm'
Trả lời chất vấn trong phiên họp Quốc Hội ngày 5/6, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà nói đại biểu 'yên tâm' trước nhiều vấn đề mấu chốt liên quan đến môi trường.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44365562

Powered by Blogger.