Header Ads

Đừng Quên


Ơi này các bạn ơi
Tôi xin có mấy lời
Đây là chuyện nguy hiểm
Chớ chẳng phải chuyện chơi.

“Chị em ta” bên Tàu
Đã ùn ùn bảo nhau
Tràn lan qua xứ Việt
Đồng hóa thành dân Tàu.

Trung cộng chiếm Biển Đông
Vẽ “cái ấy” lòng thòng
Và đưa đám Tàu cái
Đi dụ dỗ đàn ông.

Các bạn chẳng nên quên
Trước khi trèo lên trên
Một “cái nị” Tàu cái
Phải có bao đeo liền.

Chu Bách Việt
(dslamvien.com)

Powered by Blogger.