Header Ads

Ai Là Lính Đánh Thuê?


Ai là lính đánh thuê?
Câu hỏi thì quá dễ
Nhưng mà câu trả lời
Phải dùng nghĩa quốc tế.

Gọi là lính đánh thuê
Là loại lính nhà nghề
Không phải quân chính phủ
Từ ngoài vào đánh thuê. (1)

Lê Duẩn đã tuyên bố
Đánh cho cả Liên Xô
Và cho cả Trung Cộng (2)
Lính đánh thuê: Giặc Hồ.

Lời của Phạm văn Đồng
Với Chu Ân Lai rằng
Sẽ quyết tâm đánh Mỹ
Cho Trung Cộng an tâm.

Về phần của Liên Xô
Giúp vũ khí ủng hộ
Dùng người Việt đánh Mỹ
Và đứng ngoài cổ võ.

Vậy là lính Bắc Việt
Bị một lũ quỷ quyệt
Dùng làm lính đánh thuê
Bị gạt mà chẳng biết.

Người lính của miền Nam
Tự vệ giữ giang san
Chống lại làn sóng đỏ
Của giặc hồ xâm lăng.

Thời gian qua thật nhanh
Đã tàn cuộc chiến tranh
Ai là lính đánh mướn
Cộng sản vẫn chối quanh.

Những người lính Bắc quân
Đã hơn bốn mươi năm
Nhiều nghìn đêm mất ngủ
Đã hiểu gì hay chăng?

Chu Bách Việt
(dslamvien.com)

Chú thích:

(1) Theo Nghị định thư (Protocol) 1977 được Liên Hiệp Quốc công bố ngày 8 tháng 6 năm 1977 để đính kèm theo Công Ước Geneva quy định các nguyên tắc hành xử trong một xung đột võ trang ra đời năm 1949, những điểm căn bản định nghĩa lính đánh thuê (mercenary) gồm:

  1. không thuộc quân đội chính thức của chính phủ,
  2. được tuyển dụng tại địa phương hay nước ngoài để tham gia một cuộc xung đột võ trang chỉ vì ước muốn riêng tư và được hứa đền bù cao hơn một người lính cùng cấp trong lực lượng võ trang của chính phủ mướn người đó,
  3. không phải thành viên hay đang cư ngụ trên lãnh thổ được kiểm soát bởi chính phủ.

(2) Lê Duẩn: "Ta đánh là đánh cả cho Trung Quốc, cho Liên Xô!"


Powered by Blogger.