Header Ads

Yếm Đào
Tác giả: Mai Phạm (Melbourne, Australia)
Trình bày: Hoàng Hiệp & Hồng Mơ

Hỡi cô mặc áo yếm hồng
Đi trong đám hội có chồng hay chưa?
Cô kia yếm trắng lòa lòa
Lại đây đập đất trồng cà với anh.
Bao giờ cà chín cà xanh
Anh cho một quả để dành mớm con.

Mình về mình có nhớ chăng?
Ta về như lạt buộc khăn nhớ mình.
Ta về ta cũng (í a) nhớ mình
Nhớ yếm mình mặc, nhớ tình mình trao.

Thuyền anh ngược thác lên đây
Mượn đôi dải yếm làm dây kéo thuyền.
Ở gần mà chẳng sang chơi
Để em ngắt ngọn mồng tơi bắc cầu.
Mồng tơi chẳng bắc được đâu
Em cởi dải yếm bắc cầu anh sang.

Trời mưa trời gió (í a) kìn kìn
Đắp đôi dải yếm (ơ) hơn nghìn chăn bông.

Download bản nhạc Yếm Đào (dạng PDF)


Powered by Blogger.