Header Ads

Khi Tôi Lìa Đời


When I Am Dead

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.

I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.

Christina Georgina Rossetti
(1830-1894)

Khi Tôi Lìa Đời

Khi tôi chết, hỡi người thương,
Xin đừng hát khúc sầu vương não nùng;
Mộ tôi hồng thắm đừng trồng,
Chẳng cần bóng bách, bóng tùng buông lơi:
Hãy giăng cỏ mượt xanh tươi
Đón mưa gieo hạt, hứng trời mù sương;
Tùy người hé nụ nhớ thương,
Hoặc theo cánh gió xuôi vườn lãng quên.

Tôi nào thấy bóng tối đen,
Nào còn cảm nhận êm đềm mưa rơi;
Nào nghe chim hót tuyệt vời
Họa mi dường đã rối bời đau thương:
Tôi mơ qua ánh vừng dương
Đâu còn mọc, lặn cuối đường chân mây
Đôi khi nỗi nhớ dâng đầy
Đôi khi quên lãng lòng đây lạnh lùng.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)Chú thích của ĐSLV:

Bài thơ “Song - Bài hát" là một bài tiêu biểu về thơ của bà Christina Georgina Rossetti. Bài thơ này, năm 2015, đã được nhà soạn nhạc cho phim ảnh Bear McCreary phổ thành nhạc phẩm “When I Am Dead - Khi tôi lìa đời" được trình bày bởi Melanie Henley Heyn với phần nhạc đệm của ban Calder Quartet và piano của chính tác giả.
http://www.bearmccreary.com/#blog/blog/concert-music/when-i-am-dead/


Powered by Blogger.