Header Ads

Chỉ Số Dân Chủ Của Cộng Sản Việt Nam


Tờ Ê cô nô mít (1)
Vừa công bố cho biết
Dân chủ ở Việt Nam
Đứng vào hạng gần bét.

Là quốc gia toàn trị
Đảng độc quyền cai trị
Không tự do ngôn luận
Không tự do báo chí.

Về bầu cử, đa nguyên
Đảng nắm giữ toàn quyền
Tất cả chỉ một đảng
Được o tròn, không điểm.

Về điều hành chính phủ
Lãnh đạo cả một lũ
Toàn con ông cháu cha
Chia nhau ra làm chủ.

Về tham gia chính trị
Đảng cộng sản nhất trí
Dân chúng muốn tham gia
Vào nhà tù nằm nghỉ.

Về tự do văn hóa
Đảng ta cũng không khá
Được năm điểm trên mười
Chưa hẳn vô văn hóa.

Về nhân quyền, tự do
Đã có đảng chăm lo
Có công an canh gác
Tù lớn và tù nhỏ.

Ta và Tàu hay thật
Cũng có được cái nhất
Bỏ tù nhà bất đồng
Được đứng đồng hạng nhất!

Chu Bách Việt


(1) Việt Nam vẫn là quốc gia toàn trị, không có tự do ngôn luận - Báo cáo của Economist
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/the-economist-intelligence-unit-releases-democracy-index-2017-01312018101408.html

RFA (2018-01-31) - Phúc trình đưa ra Chỉ Số Dân Chủ của 167 quốc gia. Việt Nam xếp thứ 140 với điểm số tổng quát là 3.08 trên tổng số 10 điểm cho các chỉ tiêu đánh giá, thấp hơn so với các năm trước đó.

Có 5 chỉ tiêu. Thứ nhất là phương pháp bầu cử và đa nguyên. Đối với chỉ tiêu này Việt Nam bị điểm 0. Chỉ tiêu thứ hai về vận hành của chính phủ, Hà Nội được 3,21 điểm. Đối với chỉ tiêu tham gia chính trị, điểm số của Việt Nam là 3,89. Chỉ tiêu văn hóa chính trị của Việt Nam đạt 5,63 điểm. Chỉ tiêu thứ năm về các quyền tự do dân sự, Việt Nam chỉ được 2,65 điểm.

Phúc trình nêu rõ Trung cộng và Việt Nam là hai nước bỏ tù nhiều tiếng nói bất đồng với qui mô lớn hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới.

Powered by Blogger.