Header Ads

Thanh Niên Xa Rời Đảng


Ới này các bạn ơi
Có tin mới đây rồi
Tổng bí Trọng cho biết
Một tin thật nóng hổi.

Tổng Trọng nói thế này
Thanh niên Đỏ ngày nay
Khô đoàn và nhạt đảng
Rời bỏ đảng mỗi ngày.

Thanh niên Đỏ nước ta
Là do đảng đẻ ra
Và được đảng nuôi nấng
Đảng là mẹ, là cha.

Này Tổng Bí Lù ơi
Thanh niên Đỏ nhiều người
Biết đảng là cha mẹ
Nên chỉ muốn mồ côi.

Chu Bách Việt
(dslamvien.com)


Tin RFA - Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lo ngại thanh niên xa rời đảng
http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/some-members-of-youth-communist-organization-not-engage-in-politic-says-vcp-general-secretary-12112017081721.html
Powered by Blogger.