Header Ads

Hài Nhi Đêm Bê Lem


Hang đá ngày xưa tuyết rơi trắng xóa
Giá lạnh không gian nhưng ấm tâm hồn
Hài Nhi ngây thơ ngủ ngoan máng cỏ
Lòng Mẹ bùi ngùi, vui với lệ buông

Có ai đưa tay đón người cơ nhỡ?
Để Chúa sinh nơi máng cỏ khó nghèo?
Chút ấm tỏa lan chiên lừa chia sẻ
Tiếng hát thiên thần hòa tiếng gió reo

Những mảnh tuyết rơi xóa tan bóng tối
Ánh sao trên cao lấp lánh dẫn đường
Con quỳ nơi đây dâng lời cảm tạ
Cùng với ba Vua đêm ngát trầm hương  
  
Chúa không sinh nơi lầu son gác tía
Không áo gấm nhung, không rượu chúc mừng
Một đêm rét căm cả vùng tuyết lạnh
Chúa đến với đời lòng Chúa bao dung

Minh Hà
Powered by Blogger.