Header Ads

Chợ Quan Chức Của csVN


Có bà Châu Thị Thu Nga,
Hôm nay vừa bị đem ra trước toà.
Từng là đại biểu nước ta,
Can tội lường gạt đất, nhà, bán, buôn.
Trước toà bà cũng khai luôn:
"Cái chức đại biểu chẳng hơn kém gì.
Cũng là mua, bán khác chi,
Giá một triệu rưỡi, tiền thì Đô La."
Toà rằng: "Không được khai ra,
Vì là bí mật quốc gia, đảng mình."
Bởi vì nhìn khắp chung quanh,
Đâu cũng là chợ, họp hành bán buôn.
Nhà quan cho đến nhà trường,
Bán dâm, mua chức, chuyện thường đấy thôi.
Trong toà trên ghế cao ngồi,
Giá vài ngàn tỉ mới ngồi được đây.
Thế nên chuyện mua, bán này,
Không được nói đến ở đây, trước toà.
Nếu không lãnh đạo nước ta,
Phải lôi tất cả ra toà xử luôn.
Chuyện gì chứ chuyện bán, buôn,
Bán đất, bán đảo chuyện thường đảng ta.
Bán trẻ con, bán đàn bà,
Thiên đường buôn bán thật là công khai.
                       oOo
Dân Việt muốn có tương lai,
Phải loại cộng sản ra ngoài nước Nam.
Không cộng sản, nước bình an,
Thanh bình trở lại Việt Nam thái hoà.

Vương Khẩu Nghiệp
(dslamvien.com)


Chuyện bà Nga khai hối lộ vào ĐBQH là 'không bất ngờ'
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41521784
Powered by Blogger.