Header Ads

Nhập Khẩu Giáo Dục


Ngành giáo dục Việt Nam
Đang có "cơ hội vàng"
Với dự án nhập khẩu
Giáo dục của Phần Lan. (1)

Giáo dục của đảng ta
Từ trong rừng bò ra
Nên mới có lãnh đạo
Ngớ ngẩn như đàn gà.

Cán ngố lên làm quan
Vừa ngu lại vừa tham
Khoe có bằng tiến sĩ
"Ma dzê in Việt Nam." (2)

Với cộng sản cầm quyền
Giáo dục là kiếm tiền
Là buôn bán chữ nghĩa
Là dạy kèm, dạy thêm.

Kém chất lượng giáo dục
Cử nhân ra đứng đường
"Bất bình đẳng thân phận"
"Bần cùng hóa tri thức".

Nghìn tỷ xây tượng đài
Chẳng giúp ích được ai
Sao không xây trường học
Cho lớp trẻ tương lai? (3)

Nhưng mà dẫu học cao
Thì làm được gì nào?
Con quan chẳng cần học
Cũng chễm chệ ngồi cao. (4)

Chu Bách Việt
(dslamvien.com)

(1) 'Nhập khẩu giáo dục' phải xét đến môi trường VN
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41242894

(2) Môt thứ trưởng nói VN 'đủ số tiến sỹ chỉ thiếu chất lượng'
http://www.bbc.com/vietnamese/culture-social-38144897

(3) Giáo dục Việt Nam 'xung đột quyền lợi và mục tiêu'
http://www.bbc.com/vietnamese/forum-40261021

(3) Việt Nam: Học càng cao, càng thất nghiệp?
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41008400
Powered by Blogger.