Header Ads

Chợ Chữ Của Cộng Sản Việt Nam


Ngày xưa khi xây trường
Phải tránh nơi nhiễu nhương
Tránh xa nơi chợ búa
Không hợp với học đường.

Ngày xưa khi đến trường
Phải theo đúng kỷ cương
Trước phải học lễ nghĩa
Sau mới học văn chương (1)

Ngày nay thật bất thường
Trường là chỗ bán buôn
Thầy, cô và hiệu trưởng
Họp chợ ngay trong trường.

Thầy, cô, dạy chẳng chuyên
Chỉ muốn kiếm tiền thêm
Trong lớp thì lơ đãng
Chỉ chăm chú dạy kèm.

Muốn làm thầy thì sao?
Việc bán mua thế nào?
Trăm triệu đồng đút lót
Mới được làm thầy giáo.

Muốn bước chân vào nghề
Cô giáo thì cũng thế
Tình dục với hiệu trưởng
Để đổi lấy biên chế.

Nghe qua mà giật mình
Hiệu trưởng và nữ sinh
Cùng chung nhau làm việc
Họp chợ buôn bán tình.

Rồi đến tình thầy trò
Xem ra thì tối mò
Đổi tình để lấy điểm
Học hành chẳng phải lo.

Gíáo dục kiểu du côn
Văn hoá kiểu đứng đường
Thầy trò vén tay áo
Đấm đá nhau, chuyện thường.

Nghe qua mà phát chán
Loại giáo dục thê thảm
Chợ chữ và dâm ô
Đúng là loài cộng sản!

Chu Bách Việt
(dslamvien.com)

(1) Thành ngữ: "Tiên học lễ, hậu học văn".

Trường và Chợ
http://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/school-vs-market-09262017130119.html

Powered by Blogger.