Header Ads

Dân Ta Anh Hùng, Đảng Ta HènTrong lịch sử nước ta

Hơn bốn ngàn năm qua

Đuổi Tàu bao nhiêu bận

Giữ giang sơn nước nhà.Là con Rồng, cháu Tiên

Giống hùng anh lưu truyền

Đã bao phen đuổi giặc

Giữ cõi bờ bình yên.Thế nhưng ngày hôm nay

Lại có chuyện thế này

Đảng ta hèn với giặc

Với dân thì thẳng tay.Đảng ta thật anh hùng

Như ngày còn trong bưng

Trung Cộng mới doạ đánh

Phất cờ trắng, khom lưng.Bác Trọng ta anh hùng

Đứng trên đầu toàn dân

Chỉ đội đít Trung Cộng

Khép nép quỳ đôi chân.Chú Phúc rất anh hùng

Miệng cười và tay vung

Với đàn anh Trung Cộng

Thì lại mềm như dun.Thím Ngân cũng anh hùng

Bàn luật lệ rất cứng

Tưởng để chống Trung Cộng

Nào ngờ chỉ chống dân.

Tướng lãnh ta anh hùng

Ưỡn ngực khoe chiến công

Với đàn anh Trung Cộng

Thì khom lưng, chùn chân.Quân đội ta anh hùng

Làm kinh tế tưng bừng

Với đàn anh Trung Cộng

Buông súng và quay lưng.Công an ta anh hùng

Chỉ bắt và đánh dân

Với đàn anh Trung Cộng

Thì kính trọng ân cần.

Dân ta rất anh hùng

Chống Trung Cộng xâm lăng

Dù bị đảng cấm đoán

Và công an cùm chân.Toàn dân Nam đứng lên

Khắp đất Việt ba miền

Dẹp đảng để cứu nước

Giang sơn sẽ bình yên.

Chu Bách Việt (dslamvien.com)

Việt Nam phải ngưng khoan dầu khí ở Biển Đông

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40701910
Powered by Blogger.