Header Ads

Quốc Hội csVN: Súng Kíp và Khỉ


Ới này quý vị ơi
Xin báo cáo chuyện mới
Chuyện quốc hội và khỉ
Xem ra thật rắc rối.

Câu chuyện như thế này
Đại biểu ở Yên Bái
Tên là Giàng A Chu
Người làng Mù Cang Chải.

Bảo rằng: Thưa đồng chí
Đồng bào dùng vũ khí
Loại súng kíp thô sơ
Là để đuổi lũ khỉ.

A Chu lại nói rằng
Đó là chuyện trên rừng
Nếu khỉ vào quốc hội
Thì lấy gì đuổi chúng?

Các đại biểu quốc hội
Nghe qua rất bối rối
Nếu chung quanh toàn khỉ
Thì lấy gì mà đuổi?

Vả lại quốc hội ta
Toàn nghị gật không à
Cần người bắn súng kíp
Để đánh thức nữa nhá.

Thế ra là súng kíp
Thô sơ nhưng hữu ích
Đuổi khỉ và đánh thức
Một công được hai việc.

Quốc hội ta vùng dậy
Cùng reo hò vỗ tay
Hoan hô khẩu súng kíp
Đuổi khỉ, đánh thức dậy.

Chu Bách Việt (dslamvien.com)


Tin BBC - Trong cuôc thảo luân tại diễn đàn Quốc hội về viêc dùng vũ khí thô sơ, chất nổ, đại biểu Giàng A Chu ở Mù Cang Chải, Yên Bái kể rằng ngày xưa ông đi thăm nương, "nếu không có súng thì phải cầm một cái mõ để gõ, phòng khi có con khỉ xuất hiện, gõ cho nó chạy".

"Đó là con khỉ ở trong rừng, chứ nó chạy ở hội trường này thì đoàn chủ tịch sẽ làm kiểu gì đây?"

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40160390
Powered by Blogger.