Header Ads

Chú Fuc Và Cây Đèn Hoa Kỳ


Chuyện chú Fuc đi Mỹ
Tặng đèn dầu Hoa Kỳ
Ma-dê-in Chệt Cộng
Mong đổi lấy bạc tỉ.

Nhưng mà các bạn ơi
Đèn dầu tắt lửa rồi
Khiến người dân trong nước
Phải xôn xao nên lời.

Các báo mạng trong nước
Đã cùng nhau một lượt
Xoá bài về đèn dầu
Vì sao? Ai hiểu được.

Huỳnh Ngọc Chênh nhận xét
Hình trên đèn sai bét
Cờ Mỹ vẽ không đúng
Thế cho nên phải dẹp.

Thật là một lũ ngu
Lại là lũ chóp bu
Ngồi cao làm lãnh đạo
Mà kiến thức lại lú.

Thảo nào nước Việt Nam
Vẫn chìm trong tối tăm
Dưới đèn dầu le lói
Đã hơn bốn mươi năm !

Mong một ngày quê tôi
Bừng sáng ánh mặt trời
Không còn đảng cộng sản
Dân ba miền mừng vui.

Chu Bách Việt (dslamvien.com)


Tham khảo:
Vì sao truyền thông trong nước rút bài viết về cây đèn Hoa Kỳ?
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/why-media-withdraw-article-about-the-gift-from-vn-minister-cl-06022017150147.html
Powered by Blogger.