Header Ads

Bức Tranh Biển Chết


Nghệ thuật vị nghệ thuật
Hay là vị nhân sinh
Dù sao đi chăng nữa
Là cảm nhận thật tình.

Xin hỏi một câu này
Từ nghìn xưa đến nay
Ai là người ghi lại
Chuyện xảy ra mỗi ngày?

Người thi sĩ làm thơ
Không phải chỉ mộng mơ
Có khi tả rất thực
Với tình trạng bây giờ.

Người văn sĩ viết văn
Chuyện thật mấy phần trăm?
Nhưng cũng rất nhiều chuyện
Có thật trăm phần trăm.

Thế nên người hoạ sĩ
Trong bức hoạ thẩm mỹ
Cũng vẽ ra sự thực
Nếu nhìn và suy nghĩ.

Về chuyện Formosa
Chất độc xả thải ra
Dù văn, thơ hay hoạ
Cũng chẳng khác nhau xa.

Cùng là cảnh thê lương
Diễn tả nỗi đau thương
Cá chết và biển chết
Thảm hoạ của quê hương.

Văn viết như thế nào
Diễn tả ra làm sao
Cá chết và biển chết
Ngư dân rồi ra sao?

Thơ viết ra làm sao
Gieo vần như thế nào
Cá chết và biển chết
Đời ngư dân về đâu?

Tranh vẽ đen trắng, màu
Cũng chẳng khác gì nhau
Cá chết và biển chết
Đời ngư dân thảm sầu!

Ôi bức tranh vân cẩu
Vẽ cuộc đời tang thương (1)
Ngư dân miền duyên hải
Đời thay đổi khôn lường.

Hôm nao là Biển Mẹ (2)
Hoà ca Hội Trùng Dương (3)
Hôm nay là biển chết
Đời bỗng hoá tang thương!

Chu Bách Việt (dslamvien.com)

Chú thích:
(1) Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương - Cung Oán Ngâm Khúc (Nguyễn Gia Thiều)
(2) Biển Mẹ - Trường ca Mẹ Việt Nam (Phạm Duy)
(3) Trường ca Hội Trùng Dương (Phạm Đình Chương)

Tham khảo:
Hình trên: Bức tranh Biển Chết của hoạ sĩ Nguyễn Nhân ở Trà Vinh

Họa sĩ Nguyễn Nhân bị kỷ luật vì bức tranh Biển Chết
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/painter-nguyen-nhan-disciplined-bc-his-painting-the-dead-sea-kh-06292017072850.html

Trà Vinh: Tranh 'Biển Chết' bị thu giữ
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40414264
Powered by Blogger.