Header Ads

Tháng 4 Và 10 Bí Kíp Hồ Giáo


Ối giời quý bác ơi
Tháng Tư lại tới rồi
Đảng hô hào lớn tiếng
Học tập theo đạo mới.

Bác hỏi đạo thế nào
Bí kíp ra làm sao?
Xin thưa là Hồ giáo
Mười bí kíp bất hảo:

Quyển một dạy trộm danh
Lấy tên nhóm cho mình
Làm tên riêng để gọi
Là bí kíp đạo danh.

Quyển hai giả hiền từ
Mặc áo như cha, sư
Ngày chay đêm thì mặn
Là bí kíp đạo tu.

Hai bí kíp trộm văn
Quyển ba trộm văn vần
đạo thơ thiên hạ
Quyển bốnđạo văn.

Quyển năm cướp vợ người
Hộ lý làm đồ chơi
đạo thê bí kíp
Để làm việc trồng người.

Xưa dân Việt chống Tây
Quyển sáu dạy thế này
Cướp công lao dân chúng
Bí kíp đạo công đấy.

Quyển bảy dạy võ mồm
Khoe giỏi về phát ngôn
Nhưng tiếng Việt lại ngọng
Là bí kíp đạo ngôn.

Quyển tám dạy chuyện tình
Cháu ngoan và gái xinh
Lãnh đạo muốn hưởng thụ
Học bí kíp đạo tình.

Quyển chín dạy quyền biến
Giết người không mang tiếng
Nhỏ nước mắt cá sấu
Là bí kíp đạo diễn.

Quyển mười dạy làm giàu
Đất, đảo, bán cho Tàu
Là bí kíp đạo tặc
Phải học tập làu làu.

Nghe buồn quá bác ơi
Thời mạt pháp đây rồi
Nảy sinh đạo Hồ giáo
Khổ dân Việt Nam tôi.

Chu Bách Việt
(ngày buồn tháng 4, 2017 - dslamvien.com)
Powered by Blogger.