Header Ads

Cấm Du Lịch Nếu Cư Xử Vô Văn Hóa


Ới này quý bác ơi
Có tin mới đây rồi
Nhà nước tuyên bố cấm
Du lịch và chửi bới.

Nhà nước ra lệnh doạ
Kẻ ăn nói bậy bạ
Không cho xuất nhập cảnh
Hay viếng thăm chi cả.

Thế là du khách chệt
Cuốn gói về tàu hết
Bởi hành vi phản cảm
Khi viếng thăm nước Việt.

Bác có thấy hay chăng
Bọn chệt chúng giành ăn
Ngoài đường và trong tiệm
Tham lam chẳng ai bằng.

Đám chệt vào tiệm ăn
Như một đám sâu tằm
Gặp lá dâu xanh mướt
Chèn đạp nhau mà ăn.

Rồi khi chệt ra đường
Rác rưởi tha hồ vương
Vứt khắp nơi bừa bãi
Coi đó là chuyện thường.

Như thế thì xem ra
Đám quan chức của ta
Cũng cá mè một lứa
Tham lam như nhau cả.

Đảng cộng sản của ta
Cũng từ tàu mà ra
Ăn, xả và trộm cắp
Một bầy vô văn hoá.

Nếu cấm được thì hay
Nước Việt ta từ nay
Không còn loài cẩu trệ
An bình sẽ có ngày.

Chu Bách Việt
(ngày 10 tháng 4, 2017 - dslamvien.com)


RFA (ngày 10 tháng 4, 2017) - Du khách Việt Nam khi đi du lịch có những hành vi xấu, hay còn được gọi là phản cảm, như ăn cắp, chửi bậy, có thể bị cấm xuất nhập cảnh.

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Tiến Đạt, giám đốc một công ty du lịch tên là TransViet khi nói về chiến dịch nâng cao hình ảnh du khách Việt trong một năm qua.

Trong chiến dịch này nhiều địa phương tại Việt Nam đã ấn hành các bản hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng về những việc nên làm và không nên làm để phát đến du khách.

Nhiều người làm việc trong ngành du lịch nhận thấy rằng trong số những du khách đến Việt Nam thì khách Trung Quốc thường hay có những hành vi phản cảm nhất, nhưng các công ty lữ hành và các hướng dẫn viên du lịch cũng nói rằng du khách người Việt cũng có những hành vi xấu như thế khi đi ra nước ngoài và cả khi đi thăm viếng các danh lam thắng cảnh trong nước.

Theo các công ty lữ hành thì việc ban hành các bản hướng dẫn là không đủ, và phải biến các hướng dẫn đó thành luật, để có thể phạt nặng du khách nào vi phạm.

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-bad-behavior-could-be-ban-to-travel-04102017100116.html

Powered by Blogger.