Header Ads

Đảng Cũ Lãnh Đạo Mới


Một nhà nghiên cứu lâu năm về chính trị Việt Nam vừa có bài viết tiếng Anh cho rằng đã có mâu thuẫn trong đảng và tranh đua vị trí tại Việt Nam, chưa đầy một năm sau Đại hội Đảng 12.

Đăng trên trang The Diplomat hôm 23/12/2016, Giáo sư Zachary Abuza, Học viện Quân sự Quốc gia (National War College), Hoa Kỳ, dự đoán có thể Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ giữa nhiệm kỳ, và ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư, là ứng viên thay thế hàng đầu.

Ối giời các bác ơi
Mới có tin động giời
Bác Trọng chỉ ngồi lại
Nửa nhiệm kỳ này thôi.

Abuza bảo thế
Có lẽ vì cái ghế
Chỉ còn có ba chân
Nên ngã nhào rất dễ.

Bác Trọng ngồi đã lâu
Lú lẫn cả cái đầu
Bác đè dân xuống dưới
Nhưng đội đít thằng tàu.

Thằng tàu Tập béo phì
Ngồi trên đầu bác ị
Đã thấm sâu vào óc
Nên vừa lú vừa bí.

Thôi bác về cho xong
Ghế ba chân lỏng chỏng
Còn phải cõng thằng tàu
Chắc sẽ ngã chỏng gọng.

Nhưng mà các bác ơi
Bác Trọng mà xuống rồi
Cái ghế Tổng Bí Lú
Sẽ để cho ai ngồi?

Tôi nghe Đinh Thế Huynh
Anh cu này thật tinh
Đã mời Tổng thống mới
Donald thăm nước mình.

Anh cu này lại ác
Thờ Lê Nin, Các Mác
Chống đa nguyên, đa đảng
Bỏ tù dân hàng loạt.

Cu Huynh giống bác Trọng
Cúi lưng cho tàu cõng
Dân đen nào hé răng
Sẽ cho đeo thòng lọng.

Lại đến Trần Đại Quang
Nguyên là gốc công an
Chủ tịch của nhà nước
Tham nhũng ít ai bằng.

Tôi nói hắn tham nhũng
Việc này thì rất đúng
Vì đã khai ra bởi
Tử tù Dương Chí Dũng.

Nhưng mà thôi bác ơi
Bác cũng biết lâu rồi
Huynh, Quang hay ai nữa
Cá mè một lứa thôi.

Cùng một lò cộng sản
Nghe hoài cũng thấy chán
Tôi tóm tắt một câu:
"Thằng nào cũng khốn nạn."

Chu Bách Việt
(1/7/2017)
Powered by Blogger.