Header Ads

Mời Rượu - Tương Tiến Tửu


Tương Tiến Tửu

Quân bất kiến:
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến:
Cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ty mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử,
Đan Khâu sinh.
Thương tiến tửu,
Bôi mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:
"Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,
Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh!
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần vương tích thời yến Bình Lạc,
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước".
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.

Lý Bạch
Mời Rượu

Thấy chăng nước ở trên không,
Rơi xuống, ra biển, mà không quay về.
Thấy chăng tâm trạng não nề,
Soi gương lòng chợt buồn vì quá nhanh.
Sáng ra tóc vẫn còn xanh,
Chiều về tóc đã biến thành tuyết rơi.
Sao không vui lúc đương thời,
Chén vàng sao để giữa trời nhìn trăng.
Có tài thì sẽ được dùng,
Ngàn vàng tiêu sạch lại cùng đầy ngay.
Thịt thơm hãy bầy ra đây,
Rượu ngon ta hãy uống vài trăm ly.
Bạn ta chớ ngại ngần chi,
Xin mời nâng chén, cạn ly, chớ ngừng.
Và trong tiếng nhạc tưng bừng,
Ta xin cất tiếng hát mừng hôm nay.
Sá chi đồ vật quanh đây,
Chỉ xin ta mãi được say suốt đời.
Thánh nhân rồi cũng hết thời,
Lưu danh hậu thế là người mãi say.
Vua xưa cũng chỉ thế này,
Mười ngàn một hũ ngất say tiếng cười.
Thiếu tiền chăng, ông bạn tôi,
Hãy mau mua rượu ra mời bạn ta.
Này áo cừu, này ngựa hoa,
Tính xem chắc cũng được ra ngàn vàng.
Đem đi đổi lấy rượu ngon,
Cùng nhau ta uống cho tan nghìn sầu.

Bùi Phạm Thành 
(5/29/2016)

Dịch nghĩa:

Bạn chẳng thấy sao: 
Nước sông Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống 
Chảy ra bể không bao giờ trở lại 
Lại chẳng thấy sao: 
Gương sáng trong nhà cao soi nỗi buồn tóc trắng 
Mới khi sáng còn xanh, chiều đã trắng như tuyết 
Con người ta sống mà được đắc ý thì nên hết sức vui 
Đừng để chén vàng cạn dưới ánh trăng 
Trời sinh ta có tài ắt sẽ có chỗ dùng 
Ngàn vàng tiêu hết rồi lại có 
Mổ bò nấu dê để làm tiệc vui 
Gặp nhau nên uống một lần ba trăm chén 
Hỡi thầy giáo Sầm, 
Hỡi học trò Đan Khâu 
Rượu sắp mời rồi 
Chớ ngừng chén 
Vì các bạn, ta hát một bài 
Tất cả hãy vì ta mà nghiêng tai nghe 
Dù cỗ bàn thịnh soạn có chuông trống cũng chưa đáng quý 
Ta chỉ muốn say hoài, không muốn tỉnh 
Thánh hiền xưa nay đều bặt tiếng 
Chỉ có kẻ uống rượu được lưu danh 
Ngày trước Trần Vương yến tiệc ở cung Bình Lạc 
Rượu vạn đồng một đấu uống vui thoải mái 
Chủ nhân cớ sao nói ít tiền 
Nên mau mua lấy để ta chuốc chén với các bạn ta 
Đây ngựa năm màu 
Đây áo cừu quý ngàn vàng 
Bảo trẻ con đi đổi lấy rượu ngon 
Ta hãy cùng nhau phá cho tan nỗi buồn muôn thuở.
Powered by Blogger.