Header Ads

Học ThiềnMột triết gia và một thi sĩ rủ nhau đi học một khoá Thiền.

Sau buổi học đầu tiên, Thiền Sư đưa cho mỗi người một tờ giấy để viết cảm tưởng rồi Thiền Sư sẽ theo đó mà hướng dẫn.

Người triết gia chỉ viết một giấu hỏi thật lớn.

Người thi sĩ thì viết hai câu thơ:

Thiền dăm ba phút tê mông đít,
Lạy một hai lần mỏi sống lưng.

Thiền Sư xem qua rồi nói cứ chờ vài hôm thì sẽ thấy kết quả.

Ngày thứ nhất cả hai đều không thấy gì.

Ngày thứ nhì cả hai cũng không thấy gì.

Ngày thứ ba, người triết gia chợt đốn ngộ nhìn ra mọi lẽ. Còn người thi sĩ thì mắt đã bớt sưng nên cũng thấy lờ mờ.

Bùi Phạm Thành
Powered by Blogger.