Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #33 - Tượng Phật Mũi Đen


Như chúng ta vẫn biết, “tham, sân, si”, là ba điều độc hại mà hầu như ai cũng vướng phải, không nhiều, thì ít.


Ca dao có câu:


Chẳng tham ruộng cả ao liền

Chỉ tham cái bút, cái nghiên anh đồ.


Xem ra, đây không phải là tham, mà là ước muốn của người thiếu nữ ngày xưa, có được người chồng học thức, đỗ đạt, làm nên danh phận, gia đình no ấm, rạng rỡ tông đường …


Lịch sử tiến triển của loài người đã cho thấy rằng, lòng ước muốn, đã khiến con người phát minh ra những điều tiện dụng, phục vụ cho đời sống. Thí dụ như vì nhu cầu, con người đã chế tạo ra xe để di chuyển xa hơn và chuyên chở nhiều hơn ...


Có người đã định nghĩa lòng ước muốn là lòng tham có giới hạn, có kiểm soát; xem ra rất có lý, và hầu như ai cũng có sự ước muốn trong đời sống, cho dù sống đời hay sống đạo.


Thế nhưng, khi lòng ước muốn vượt quá giới hạn, ra ngoài sự kiểm soát, thì sẽ trở thành lòng tham, thành điều độc hại, bởi vì “lòng tham không có đáy." Thí dụ như khi đã có đầy đủ những gì cần thiết cho đời sống, mà lại còn muốn nhiều hơn nữa, thì sẽ xảy ra lòng tham, ý muốn cướp đoạt, xâm chiếm …No comments

Powered by Blogger.