Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #29 - Đúng Và Sai


Trong mấy bài nói chuyện lần trước, chúng tôi có nói về tình thầy trò, sự tha thứ, và lòng Từ Bi, Bác Ái, có thể cảm hóa được lòng người.

Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án thiền số 45 trong tập 101 Câu Chuyện Thiền, có tên là “Đúng Và Sai". 

Với tựa đề như thế, có lẽ quý vị cũng đoán được đại ý câu chuyện sẽ nói về vấn đề gì rồi. Phải không quý vị?

Xin mời quý vị cùng nghe chuyện.


No comments

Powered by Blogger.