Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #18 - Danh Thiếp


Sống trên đời, danh phận hay chức tước nói lên sự thành công của một người trong xã hội. Vì thế việc xưng danh, thường không có gì lạ, ngoại trừ trường hợp muốn khoe khoang hoặc dọa nạt người khác. 

Người có tánh khoe khoang hoặc dọa nạt, thường tự xem họ là ở một địa vị cao hơn mọi người. Nói cách khác là xem “cái tôi" của họ cao hoặc quan trọng, hay to lớn, hơn người khác. Điều mà ở thế kỷ thứ 17, nhà bác học Pascal của Pháp đã gọi là “Cái Tôi Đáng Ghét".

Trong câu chuyện Bên Tách Trà hôm nay, Đặc San Lâm Viên mời quý vị nghe công án thiền thứ 30 trong tập 101 truyện Thiền, có tên là “Danh Thiếp". Đây là một câu chuyện Thiền, nhắc nhở cho chúng ta về “cái tôi" hay cái “hư danh" của người đời.No comments

Powered by Blogger.