Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #14 - Tranh Luận Để Được Ngủ TrọSống trên đời, ai trong chúng ta chẳng có lúc hiểu lầm nhau? Sự hiểu lầm, nếu có, thì thông thường là do người nghe chứ không phải là ở người nói. 

Việc hiểu lầm câu nói hoặc cử chỉ của người khác là điều thông thường, có thể xảy ra cho bất cứ ai, trong bất cứ trường hợp nào. Tuy nhiên, nhiều khi, sự hiểu lầm lại đưa đến hậu quả không tốt, như cãi vã hoặc động đến chân tay. Sự hiểu lầm giữa hai người có thể đưa đến cãi vã hoặc xung đột tay chân. Thử tưởng tượng, sự hiểu lầm giữa hai quốc gia sẽ có hậu quả như thế nào?

Bởi thế, ông bà ta thường khuyên là “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để lời nói được rõ ràng, rành mạch, không bị người nghe hiểu lầm ý của mình.

Trong Câu Chuyện Bên Tách Trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện Thiền có tên là “Tranh Luận Để Được Ngủ Trọ".


No comments

Powered by Blogger.