Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #10 - Nguyên Lý Đầu Tiên


Trong một lần trước, chúng tôi đã có dịp nói về tính tốt bẩm sinh của con người, được thể hiện qua câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện." Có nghĩa là con người ta khi mới ra đời thì có tánh hiền lành. Có lẽ cũng bởi với cái tánh hiền lành có sẵn, con người ta thường không muốn làm mất lòng người khác. Hay nói một cách khác là luôn luôn muốn làm vừa lòng người chung quanh.

Thế nhưng, chung quanh ta có biết bao nhiêu là người, thì làm sao có thể làm vừa lòng tất cả được.

Trong câu chuyện Bên Tách Trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện Thiền liên quan đến việc làm vừa lòng người, như chúng ta vừa nói đến ở trên. Câu chuyện có tên là “Nguyên Lý Đầu Tiên", một công án Thiền đặc sắc cho thấy, nếu chúng ta vượt lên trên được sự soi mói, lời chỉ trích, hay gọi chung là chuyện thị phi, thì chúng ta có thể đạt được điều tuyệt vời trong công việc mà chúng ta muốn thực hiện.


No comments

Powered by Blogger.