Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 129 - Chim Én Và Quạ


Chim Én Và Quạ

Một ngày Én, Quạ cãi nhau
Xem ra cũng chỉ là mầu lông thôi
Én rằng: "Hãy nhìn lông tôi
Mịn màng, tươi sáng trông thời đẹp thay
Còn bạn với bộ lông này
Vừa đen vừa cứng xấu thay dáng nhìn."

Quạ rằng: "Lông bạn đẹp xinh
Xem ra thích hợp cảnh tình mùa Xuân
Nhưng không chịu nổi mùa Đông
Là mùa tôi vẫn hàng năm vui đùa."

Đồ dùng chỉ tốt một mùa
Xem ra giá trị cũng chưa được nhiều.

Bùi Phạm Thành
(ngày 14 tháng 5 năm 2021)

The Swallow And The Crow
by Aesop

The Swallow and the Crow had an argument one day about their plumage.

Said the Swallow: "Just look at my bright and downy feathers. Your black stiff quills are not worth having. Why don't you dress better? Show a little pride!"

"Your feathers may do very well in spring," replied the Crow, "but—I don't remember ever having seen you around in winter, and that's when I enjoy myself most."


Friends in fine weather only, are not worth much.


No comments

Powered by Blogger.