Header Ads

Lạy Phật A Di Đà


Nhạc phẩm: Lạy Phật A Di Đà
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Giác An
Hát: Trung Hậu


Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Con Niệm Danh Ngài lòng thắm muôn hoa
Con Niệm Danh Ngài tiếng vọng ngàn xa
Rừng muôn chim hót nhã nhạc mừng ca
Từ chín cung trời hương ngát kỳ hoa
Kỳ Hoa Dị Thảo ! Trí con sáng ngời
Con Quán Tưởng Ngài ! Tâm thức hòa hài
Con Niệm Danh Ngài,
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật !

Tâm con Thành Khẩn Kính Nguyện Xin Ngài
Ban cho muôn loài cứu độ chúng sinh
Bồ Đề kết trái tinh tấn đạo vàng
Đuốc Tuệ soi đường tâm không phiền não
Đạo học rốt ráo, nhất quán không hai
Kính Tạ Ơn Ngài ! Chúng con Kính Tạ !
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật 

Ngài Là Đấng Cha Hiền đã mở khai tâm trí chúng con,
Kính Tạ Ơn Ngài Ban cho chúng con trí tuệ 
Con đã thấy Ngài Thân Vàng sáng rỡ 
Ánh Mắt Ngài biêng biếc Biển Tình Thương 
Chúng con đồng Quỳ Kính Tây Phương
Chúng Con Niệm Hồng Danh Ngài Thành Tâm !
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật. 

Niệm Danh Ngài ! bát ngát Gió trầm hương
Niệm Danh Ngài ! tiếng vang vọng trùng dương
Niêm Danh Ngài ! lòng tràn ấm Yêu Thương,
Lời Niệm Âm vang ...
Chan Hòa Ba Cõi ! 
Từ Trời An Lạc,
Rọi Xuống A Tỳ
Con Niệm Danh Ngài. Tâm Hương Cúng Dường
Con Niệm Danh Ngài. Mở Tâm Hồi Hướng ...
Cầu Xin Nhân Loại Thế Giới Đại Đồng
Cầu Xin Nhân Loại Hòa Bình Yêu Thương.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật,
Con Niệm Danh Ngài !  Vườn Đời Thơm Hoa !
Ngài Thương Chúng Sinh Tâm Từ bao la
Chúng con dốc lòng vọng hướng Tây Phương
Chúng con xin nguyện đồng quy Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Ngài thương xót chúng sinh luôn ban Tình Thương,
Ngài thương xót chúng sinh luôn ban An Bình ...
Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Đi Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật ...


 

No comments

Powered by Blogger.