Header Ads

Số Lượng Kỷ Lục Người Di Cư Ở Biên Giới Hoa Kỳ


Hàng nghìn người di cư đã vượt biên sang Hoa Kỳ trong những ngày gần đây và nhiều người khác đến bằng xe buýt và xe lửa tới các thị trấn biên giới Mexico tạo nên làn sóng di cư kỷ lục ở khu vực phía nam của Hoa Kỳ.


Những người xin tị nạn hướng tới Hoa Kỳ di chuyển trên một chuyến tàu sau khi hàng nghìn người di cư đã vượt biên vào Hoa Kỳ trong những ngày gần đây, tại El Carmen, Mexico ngày 21 tháng 9. (REUTERS/Daniel Becerril)


Những người di cư ngồi gần bức tường biên giới sau khi vượt sông Rio Bravo với ý định gặp lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ để được thanh lọc và làm thủ tục nhập cư, ảnh chụp từ Ciudad Juarez, Mexico ngày 21 tháng 9. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)


Những người xin tị nạn hướng tới Hoa Kỳ di chuyển trên một chuyến xe lửa sau khi hàng nghìn người di cư đã vượt biên vào Hoa Kỳ trong những ngày gần đây, tại El Carmen, Mexico ngày 21 tháng 9. (REUTERS/Daniel Becerril)


Những người di cư từ Venezuela, đến xin tị nạn ở Hoa Kỳ, ngồi trước khi vượt sông Rio Bravo, nhìn từ Ciudad Juarez, Mexico ngày 21 tháng 9. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)


Một bé gái đang lo lắng đứng chờ gia đình vượt qua hàng rào dây kẽm gai, khi những người di cư, chủ yếu đến từ Venezuela, băng qua sông Rio Bravo tới Hoa Kỳ, nhìn từ Ciudad Juarez, Mexico ngày 21 tháng 9. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)


Những người di cư, đa số đến từ Venezuela, đến xin tị nạn ở Hoa Kỳ, cố gắng vượt qua hàng rào dây kẽm gai được giăng ra để ngăn cản người di cư vượt biên vào Hoa Kỳ, trên bờ sông Rio Bravo, biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, nhìn từ trên cao. Ciudad Juarez, Mexico ngày 21 tháng 9. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)


Những người di cư, hầu hết, đến từ Venezuela, băng qua sông Rio Bravo, nhìn từ Ciudad Juarez, Mexico ngày 21 tháng 9. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)


Người di cư đi trên chuyến xe lửa với ý định đến Hoa Kỳ, ở Ciudad Juarez, Mexico ngày 20 tháng 9. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)


Nnhững toa xe chở người di cư đi trên đường đến Hoa Kỳ, ở Ciudad Juarez, Mexico ngày 20 tháng 9. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)


Một nhân viên tuần tra biên giới chụp ảnh Omar Anthony, một thanh niên di cư không có người lớn đi cùng, sau khi anh ta trình diện các nhân viên tuần tra biên giới sau khi vượt biên vào Hoa Kỳ từ Mexico ở Roma Creek, Texas, Hoa Kỳ ngày 20 tháng 9. (REUTERS/Adrees Latif)

Lâm Viên


No comments

Powered by Blogger.