Header Ads

Công Án Thiền: 30 - Lỗ Tổ Quay Mặt Vào Vách


Lỗ Tổ Quay Mặt Vào Vách

Khi có người đến hỏi han
Lỗ Tổ nhìn vách quay lưng ra ngoài
Nam Tuyền chỉ trích với lời
“Tôi đây luôn giảng cho người hỏi tôi
Thế mà có được bao người
Hiểu ra Thiền ý theo lời của tôi
Ông thì quay lưng lại người
Xem ra có ích cho người nào chăng."

Có hai phương pháp truyền thông
Một là trực tiếp thẳng thừng nói ra
Hai chẳng cần lời vậy mà
Qua sự thông cảm thế là hiểu ngay.

Bời vì nếu đầu đã đầy
Thêm lời thì sẽ tràn ngay ra ngoài.
Thấy thầy diện bích mà ngồi
Học trò thì cũng sẽ ngồi thiền theo
Tâm như dòng suối trong veo
Nhìn sâu sẽ thấu hiểu nhiều ý hay
Lỗ Tổ dùng phương pháp này
Khuyến khích người khác hiểu ngay chính mình.

Bùi Phạm Thành
Ngày 8 tháng 1 năm 202330. Lỗ Tổ Quay Mặt Vào Vách

Khi có thiền sinh hoặc cư sĩ nào đến để tham vấn, Lỗ Tổ đều xoay mặt vào vách. Bạn đồng môn là Nam Tuyền chỉ trích phương pháp này: “Tôi bảo chư tăng hãy đặt mình vào thời trước khi Đức Phật ra đời. Nhưng ít người thực sự hiểu thiền ý; việc xoay mặt vào vách của Lỗ Tổ chả mang lợi ích gì.”

Xưa nay truyền thông là một vấn đề lớn của đời sống, trong thế giới thương mại cũng như trong thiền. Có hai loại truyền thông: Một là ở mức độ dữ kiện (thí dụ: Tôi sẽ đến vào 10 giờ sáng mai), Hai là ở mức độ không lời của cảm xúc, sự cảm thông. Nam Tuyền chỉ trích phương pháp của Lỗ Tổ, bởi vì ngay cả khi ông giảng thì chỉ có một ít đồ đệ lãnh ngộ được chân lý. Vì vậy phương pháp không lời của Lỗ Tổ không ích lợi chút nào.

Nhưng con người càng ngày càng trở nên lười suy nghĩ, ít sáng tạo, khi có nhiều giáo pháp đổ dồn vào họ. Thế cho nên phương pháp của Lỗ Tổ có lẽ tốt hơn. 

Khi một thiền sinh đến để học hỏi, thì thiền sư liền ngồi xoay mặt vào vách. Đệ tử không cách gì khác là ngồi im. Anh ta có cơ hội ngồi thiền ngay đó vì thầy đang thiền. Do đó, người đệ tử có thể nội quán và tự làm sáng tâm mình thay vì nhận những lời giải thích từ bên ngoài.

30. Roso Faces the Wall

When monks or laymen came for instruction or with questions, Master Roso (魯祖寶雲, Lu-tsu Pao-yun, Roso Houn, n.d.) would turn his back and face the wall. Nansen (Nanquan Puyuan 南泉普願, Nan-ch'uan P'u-yuan, Nansen Fugan, 748-835), his fellow monk, criticized this method. "I tell monks to put themselves into the time before Buddha was born in the world, but few of them truly realize my Zen. Merely sitting against the wall like Brother Roso would never do the monks any good."

Communication is a great problem in life — it was in ancient days as well as today, it is in the business world as well as in Zen.

There are two types of communication. One is at the level of facts: "I will arrive at ten o'clock tomorrow
morning." The other is at the non-verbal level of feelings, sympathy, and love.

Zen teaching is a communication of life. Roso tries by sitting, wordlessly, facing a wall.

Nansen criticizes this method, pointing out that even when he explains Zen, only a few realize the truth; therefore, Roso's wordless method can do no good at all. 

But people, ancient and modern, become less thinking, less creative, when everything is poured
into them. Roso's method may be better after all. 

When a pupil comes for instruction and the master immediately turns, facing the wall, the student can not ask any questions. He can do nothing but sit quietly, and he has the opportunity to meditate right there because the teacher is in meditation. Thus the student can look within and clarify his own thoughts instead of receiving explanations from outside.


No comments

Powered by Blogger.