Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 118 - Hoa Hồng và Bướm

Hoa Hồng Và Bướm

Chuyện xưa Bướm và Hoa Hồng
Cả hai cùng có một lòng thương yêu
Ái ân trìu mến đã nhiều
Thề non hẹn biển nói điều thuỷ chung.

Thế rồi cho đến một hôm
Bướm tung cánh bỏ hoa hồng bay xa
Lâu sau Bướm mới ghé qua
Hồng lên tiếng trách "Hứa là thuỷ chung
Mà sao bay lượn lung tung
Nay đây mai đó vời cùng nhiều hoa
Có khi bị ong đuổi ra
Tôi mong Ong chích cho mà biết thân."

Bướm rằng "Nói chuyện thuỷ chung
Tôi xin kể rõ chuyện từng xảy ra
Bạn hôn cơn gió thoảng qua
Với Ong, bạn vẫn mặn mà đấy thôi
Luôn có lũ bọ bên người
Hỏi sao tôi chẳng giữ lời hứa kia."

Đòi hỏi chung thủy mà chi
Khi chính mình chẳng chút gì thuỷ chung.

Bùi Phạm Thành
(ngày 11 tháng 5 năm 2021)

The Rose And The Butterfly
by Aesop

A Butterfly once fell in love with a beautiful Rose. The Rose was not indifferent, for the Butterfly's wings were powdered in a charming pattern of gold and silver. And so, when he fluttered near and told how he loved her, she blushed rosily and said yes. After much pretty love-making and many whispered vows of constancy, the Butterfly took a tender leave of his sweetheart.

But alas! It was a long time before he came back to her.

"Is this your constancy?" she exclaimed tearfully. "It is ages since you went away, and all the time, you have been carrying on with all sorts of flowers. I saw you kiss Miss Geranium, and you fluttered around Miss Mignonette until Honey Bee chased you away. I wish he had stung you!"

"Constancy!" laughed the Butterfly. "I had no sooner left you than I saw Zephyr kissing you. You carried on scandalously with Mr. Bumble Bee and you made eyes at every single Bug you could see. You can't expect any constancy from me!"


Do not expect constancy in others if you have none yourself.


No comments

Powered by Blogger.