Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 113 - Cây Lá Xanh

Cây Lá Xanh

Hai người lữ khách ngày kia
Đi dưới nắng gắt giữa trưa mệt nhoài
Muốn tìm bóng mát nghỉ ngơi
Dưới tàn cây lá xanh ngời mát thay.

Hai người nằm dưới bóng cây
Nhận ra là loại cây này lá xanh
Một người lên tiếng nói nhanh
"Cây này vô dụng chẳng sanh quả gì
Lá cây thì lại nhiều khi
Xả rác xuống đất còn gì tệ hơn."

Cây rằng "Này kẻ vô ơn
Nằm dưới bóng mát mà còn chê bai
Thánh thần kia hỡi có hay
Có nên gia phước người này hay không?" 

Làm phước gặp kẻ vong ân
Những kẻ xấu đó thánh thần chẳng tha. 

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 5 năm 2021)


Chú thích: 

Cây lá xanh (plane tree) là tên chung để chỉ loại cây chỉ có lá mà không có quả.
The Plane Tree
by Aesop

Two Travellers, walking in the noonday sun, sought the shade of a widespreading tree to rest. As they lay looking up among the pleasant leaves, they saw that it was a Plane Tree.

"How useless is the Plane!" said one of them. "It bears no fruit whatever, and only serves to litter the ground with leaves."

"Ungrateful creatures!" said a voice from the Plane Tree. "You lie here in my cooling shade, and yet you say I am useless! Thus ungratefully, O Jupiter, do men receive their blessings!"


Our best blessings are often the least appreciated.

Many a service is met with ingratitude.


No comments

Powered by Blogger.